Treści przeznaczone dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia niestacjonarne, rok 4, sem. 7. Rok akademicki 2020/2021.

Rejestracja na kurs samodzielna po podaniu hasła. Hasło zostanie przekazane za pomocą Microsoft Teams.

Treści przeznaczone dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne, rok 4, sem. 7. Rok akademicki 2020/2021.

Rejestracja na kurs samodzielna po podaniu hasła. Hasło zostanie przekazane za pomocą Microsoft Teams.