Praktyka zawodowa z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne realizowana jest w trybie online w wymiarze 40 godzin dydaktycznych co stanowi 50% całego wymiaru godzin przeznaczonych na praktykę zawodową z przedmiotu.
Zapisy na kurs realizowane są samodzielnie przez studenta.

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych z przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne jest aktywność studenta oraz wykonanie zadań przypisanych do danego tematu. 
1 dzień/ 1 temat jest równoznaczny - 8 godzin dydaktycznych.

Zadania należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.sokolowska@uwm.edu.pl

Konsultacje online: W przypadku pytań bądź jakichkolwiek problemów proszę się kontaktować  na w/w adres e-mail.