1. Algorytm badań naukowych (problem)
  2. Algorytm badań naukowych (hipoteza)
  3. Algorytm badań naukowych (metoda)
  4. Algorytm badań naukowych (walidacja)
  5. Dostęp do publikacji naukowych
  6. Proces i jego model - ocena podobieństwa