Ćwiczenia online z zakresu Podstaw biotechnologii drobnoustrojów.

Kurs ma na celu przedstawienie wiadomości o mikroorganizmach wykorzystywanych w biotechnologii, ich izolacji i identyfikacji oraz podstaw biosyntezy wielu wartościowych bioproduktów.

Zakres ćwiczeń:

  1. Biotechnologia - stan obecny i perspektywy rozwoju. Podstawowe procesy w biotechnologii. Podstawowe zagadnienia związane z poszukiwaniem mikroorganizmów użytecznych biotechnologicznie. Kierunki wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska i przemyśle. Wybrane bioprodukty i ich zastosowanie.
  2. Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym.
  3. Doskonalenie cech produkcyjnych mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym.
  4. Izolacja bakterii zdolnych do wzrostu w środowiskach narażonych na metale ciężkie (selekcja szczepów metaloopornych).