Zapoznanie się z podstawami pisania prac licencjackich, ustalenie tematu pracy, opracowanie strony tytułowej i wstępu pracy, poznanie zasad zbierania piśmiennictwa

Zapoznanie się z podstawami pisania prac licencjackich, ustalenie tematu pracy, opracowanie strony tytułowej i wstępu pracy, poznanie zasad zbierania piśmiennictwa