Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku filologii angielskiej II stopnia. Jest przedmiotem praktycznym (PNJA) mającym na celu rozwijanie umiejętności czytania, słuchania oraz konwersacji na poziomie CEFR C1.