Kurs 'Historia literatury amerykańskiej' (ćwiczenia) ma na celu zapoznanie studentów III roku filologii angielskiej/III roku za specjalnością nauczycielską z najbardziej charakterystycznymi dla danego okresu historycznego dziełami literatury amerykańskiej, wyrobienie umiejętności stosowania terminologii literaturoznawczej w analizie literackiej, ukształtowanie nawyku poszukiwania wartości uniwersalnych w tekstach literackich z różnych okresów historycznych, jak również wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy o historii i kulturze Stanów Zjednoczonych.

Prowadzący: mgr Joanna Przeszlakowska-Wasilewska, Katedra Filologii Angielskiej

Kontakt: KFA, p. 207, mail: joanna.wasilewska@uwm.edu.pl