Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi chorobami zakaźnymi ptaków, podstawami wakcynologii oraz zrównoważonej antybiotykoterapii prowadzonej w produkcji drobiarskiej.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Białaczki ptaków (zrealizowano w semestrze 2019L w formie zajęć audytoryjnych)

2. Choroba Mareka (zrealizowano w semestrze 2019L w formie zajęć audytoryjnych)

3. Pastereloza, gruźlica, koligranulomatoza.

4. Salmonellozy drobiu.

5. Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 1, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 2, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 3, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 4.

Kolokwium I, tematy: kokcydiozy (zaległe) oraz tematy 1-4.

Próbne kolokwium

I termin

II termin

6. Influenza

7. Rzekomy pomór drobiu

8. Mykoplazmozy

9. Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy ptaków, koryza

10. Wakcynologia

11. Antybiotykoterapia

Kolokwium II, tematy 5 - 11.

I termin.

II termin.

III termin.

12. Wprowadzenie do zajęć praktycznych:

 - wstęp do serologii

 - formuła DEVENTER

 - zasady pobierania próbek do badań molekularnych

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi chorobami zakaźnymi ptaków, podstawami wakcynologii oraz zrównoważonej antybiotykoterapii prowadzonej w produkcji drobiarskiej.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pastereloza, gruźlica, koligranulomatoza.

2. Salmonellozy drobiu.

3. Białaczki ptaków.

4. Choroba Mareka

Kolokwium I, tematy 1-4.

I termin

II termin

5. Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 1, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 2, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 3, Zakaźne zapalenie oskrzeli - część 4.

6. Influenza

7. Rzekomy pomór drobiu

8. Mykoplazmozy

9. Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy ptaków, koryza

10. Wakcynologia

11. Antybiotykoterapia

Kolokwium II, tematy 5 - 11.

I termin.

II termin.

III termin.

12. Wprowadzenie do zajęć praktycznych:

 - wstęp do serologii

 - formuła DEVENTER

 - zasady pobierania próbek do badań molekularnych