Wykłady kontynuujące zajęcia rozpoczęte w trybie wykładów stacjonarnych na WPiA. Do tego momentu zrealizowano następujący zakres tematyczny: Pojęcie podziału terytorialnego, poszczególne poziomy samorządu terytorialnego, zadania realizowane przez samorząd terytorialny oraz ich klasyfikacja, pojecie pracownika samorządowego oraz obowiązki i zakazy związane z zatrudnieniem pracownika samorządowego.