Kurs dot. sposobów zwalczania patologii w administracji,w tym identyfikacji przyczyn, zagrożeń oraz problematyki przeciwdziałania (procedury, uregulowania o charakterze prawno-organizacyjnym). Celem kursu jest wyposażenie w wiedzę, umiejętności identyfikowania i interpretacji negatywnych zjawisk oraz wskazywania środków zaradczych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom negatywnym społecznie.

Kurs jest kierowany do studentów roczników ALD2 oraz ALZ2.

Autor: Waldemar Jaroch

Kontakt do prowadzącego: waldemar.jaroch@uwm.edu.pl

Jak zapisać się na kurs: rejestracja samodzielna.