Nowoczesna hodowla organizmów wodnych wymaga intensywnej produkcji ryb zapewniającej rentowność prowadzonej działalności. Wymusza to konieczność stosowania wysokich zagęszczeń i intensywnego karmienia. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność oszczędzania zasobów wodnych  i jednocześnie utrzymanie wysokiej jakości wody w obiektach hodowlanych. Takie warunki produkcji sprzyjają rozprzestrzenianiu chorób wśród hodowanych organizmów.  Przedmiot Bioasekuracja w hodowli organizmów wodnych ma na celu przybliżenie studentom kierunku rybactwo zasad i metodyki zabezpieczenia obiektów hodowlanych prze zagrożeniami biologicznymi a także współpracy z Inspekcją Weterynaryjną.