Materiał kursu Technika cyfrowa, ćwiczenia audytoryjne przeznaczony jest dla studentów kierunku Mechatronika, studia stacjonarne.

1647S1O-TECHC

Materiał kursu Technika cyfrowa, ćwiczenia audytoryjne przeznaczony jest dla studentów kierunku Mechatronika, studia stacjonarne.

1647S1O-TECHC

Materiał kursu Technika cyfrowa, ćwiczenia audytoryjne przeznaczony jest dla studentów kierunku Mechatronika, studia niestacjonarne.

1647N10-TECHC 

 

Kurs z Techniki cyfrowej dla studentów UWM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I st. na kierunku Mechatronika.