Kurs z Mechatroniki w inteligentnym budynku dla studentów UWM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I st. na kierunku Mechatronika.