Egzamin przeznaczony jest dla studentów II roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.