• Przedmiot: Optoelektronika.
  • Kierunek: Mechatronika I.
  • Forma studiów: stacjonarne.
  • Forma zajęć: ćwiczenia - laboratorium z wykorzystaniem darmowego oprogramowania do symulacji układów (opto)elektronicznych.