Egzamin przeznaczony jest dla studentów II roku Medycyny Weterynaryjnej