Przedmiot: Finanse

Studia: Kierunek ZiIP, rok I, Stacjonarne

Prowadzący: prof. Andrzej Buszko