Proszę o zapoznanie się z treścią prezentacji oraz wypełnić test w terminie zajęć.

Informacje na temat zaliczenia:
Dodatkowo w ramach zaliczenia należy zapoznać się z kursami i otrzymać certyfikat PARP.

strona: https://www.parp.gov.pl/

kurs:

1. Jak założyć swoja firmę

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Termin dostarczenia certyfikatów do dnia 22-06-2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z treścią prezentacji oraz wypełnić test w terminie zajęć.

Informacje na temat zaliczenia:
Dodatkowo w ramach zaliczenia należy zapoznać się z kursami i otrzymać certyfikat PARP.

strona: https://www.parp.gov.pl/

kurs:

1. Jak założyć swoja firmę

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Termin dostarczenia certyfikatów do dnia 30-06-2020 roku.