Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technikami suszenia, źródłami ciepła wykorzystywanymi w procesie suszenia oraz metodami analizy procesu suszenia. 

Podczas realizacji ćwiczeń student zdobywa umiejętność  wyznaczanie krzywych suszenia, krzywych szybkości suszenia, krzywych temperaturowych. Student poznaje procesy suszenia konwekcyjnego, mikrofalowego, fluidalnego oraz odwadniania osmotycznego.  Student potrafi interpretować wpływ parametrów procesowych na kinetykę procesu suszenia. Student zdobywa umiejętność wykorzystania modeli matematycznych do opisu procesu suszenia.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technikami suszenia, źródłami ciepła wykorzystywanymi w procesie suszenia oraz metodami analizy procesu suszenia. 

Podczas realizacji ćwiczeń student zdobywa umiejętność  wyznaczanie krzywych suszenia, krzywych szybkości suszenia, krzywych temperaturowych. Student poznaje procesy suszenia konwekcyjnego, mikrofalowego, fluidalnego oraz odwadniania osmotycznego.  Student potrafi interpretować wpływ parametrów procesowych na kinetykę procesu suszenia. Student zdobywa umiejętność wykorzystania modeli matematycznych do opisu procesu suszenia.