Seminarium dyplomowe - Marek Markowski

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów metodycznych podstaw prowadzenia badań naukowych oraz zasad pisania prac naukowych, w tym: posługiwania się bazami literatury naukowej, formułowanie problemu badawczego oraz formułowanie wniosków na podstawie zrealizowanych badań.