Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:

Jak założyć swoja firmę

strona: https://www.parp.gov.pl/

Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:

Jak założyć swoja firmę

strona: https://www.parp.gov.pl/

Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:

Jak założyć swoja firmę

strona: https://www.parp.gov.pl/

Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:

Jak założyć swoja firmę

strona: https://www.parp.gov.pl/

Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:

kurs:


1. Jak założyć swoja firmę

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów


strona: https://www.parp.gov.pl/

Termin dostarczenia certyfikatów do dnia 22-06-2020 roku.

Informacje na temat zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. Zapoznanie się z treścią wykładów

2. Rozwiązanie testu z wynikiem pozytywnym

3. Przesłanie certyfikatu PARP z tematów:


1. Jak założyć swoja firmę

2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

strona: https://www.parp.gov.pl/
Termin dostarczenia certyfikatów do dnia 30-06-2020 roku.