W trakcie kursu student zdobywa wiedzę na temat procesów biologicznych, chemicznych i enzymatycznych zachodzących w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

W trakcie ćwiczeń student zdobywa umiejętność samodzielnego analizowania problemów wpływających na produkcję i jakość żywności, a w konsekwencji zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.