Procesy cieplne i dyfuzyjne - Ćwiczenia

Celem kursu jest nabycie przez Studentów praktycznej umiejętności tworzenie matematycznych i numerycznych prostych modeli wybranych cieplnych i dyfuzyjnych procesów przetwórstwa
spożywczego i wykorzystanie ich do analizy wybranych procesów przetwórstwa spożywczego.

Procesy cieplne i dyfuzyjne - Wykład

Celem kursu jest zrozumienie zjawisk przenoszenia ciepła i masy w systemach technicznych oraz zdobycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi informatycznych do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z przenoszeniem ciepła i masy.