Wykłady z przedmiotu Maszyny i urządzenia Przemysłu Paszowego dla studentów III. roku kierunku Technika Rolnicza i Leśna, realizowane w systemie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2019-2020.