Niniejszy kurs stanowi zbiór ćwiczeń z przedmiotu Inżynieria przetwórstwa produktów rolniczych. Ćwiczenia te przygotowane są dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Technika Rolnicza i Leśna realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych. Ćwiczenia realizowane są w wymiarze 30h.

Ćwiczenia realizowane są przez mgr inż. Łukasza Dzadz na Wydziale Nauk Technicznych w Katedrze Inżynierii Systemów.

Tematyka ćwiczeń:

 1. Mieszalniki inżektorowe.
 2. Dobór wymiarów geometrycznych suszarki komorowej o poziomym przepływie czynnika suszącego .
 3. Modelowanie procesu wymiany ciepła na drodze konwekcji swobodnej .
 4. Modelowanie procesu wymiany ciepła w wybranych wymiennikach (’’rura w rurze”).
 5. Modelowanie procesu ogrzewania materiałów biologicznych (w tym wyznaczenie gęstości, ciepła właściwego oraz przewodności cieplnej).
 6. Modelowanie procesu przechowywania ziarna zbóż w silosie zbożowym.
 7. Modelowanie procesu suszenia materiałów pochodzenia rolniczego (marchew, ziemniak)

W ramach ćwiczeń student nabierze praktyczną umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach do rozwiązywania problemów z zakresu przetwórstwa produktów rolniczych.

Wykład obejmuje teoretyczne podstawy wybranych procesów przetwórstwa produktów rolniczych przydatne w modelowanie procesów jednostkowych takich, jak mieszanie, nagrzewanie i chłodzenie oraz suszenie produktów rolniczych. Obejmuje też zastosowanie inżynierskiego środowiska obliczeniowego do projektowania rozwiązań stosowanych w przetwórstwie produktów rolniczych.

Tematyka:

 1. Wprowadzenie do modelowania MES
 2. Przepływ płynu nieściśliwego przez przewody. Kryterium Reynoldsa
 3. Procesy mieszania
 4. Przewodzenie ciepła
 5. Konwekcyjne przenoszenie ciepła
 6. Przenoszenie ciepła przez fale elektromagnetyczne
 7. Suszenie
 8. Zagadnienia dodatkowe