Celem wykładów jest zdobycie przez studenta wiedzy o właściwościach materiałów biologicznych oraz zapoznanie się z metodami pomiaru wybranych fizycznych właściwości surowców pochodzenia rolniczego wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym oraz z podstawowymi metodami analizy uzyskanych wyników pomiarów tych właściwości.

Fizyczne właściwości surowców spożywczych - Wykłady 1-4

Celem wykładów jest zdobycie przez studenta wiedzy o właściwościach materiałów biologicznych oraz zapoznanie się z metodami pomiaru wybranych fizycznych właściwości surowców pochodzenia rolniczego wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym oraz z podstawowymi metodami analizy uzyskanych wyników pomiarów tych właściwości.

Celem ćwiczeń jest zdobycie wiedzy o właściwościach fizycznych materiałów biologicznych, zapoznanie z metodami pomiaru właściwości fizycznych surowców spożywczych, zdobycie umiejętności wyznaczania właściwości fizycznych za pomocą metod instrumentalnych, analizy oraz interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.