• Określenie sposobów oszacowania składników organizacji zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość aktywów, wartość zobowiązań, oszacowanie wartości początkowej i wartości księgowej netto.

Pojęcie wartości i ceny

  • WARTOŚĆ w ujęciu ekonomicznym
  • WARTOŚĆ RYNKOWA
  • Cena