Cel:

Zapoznanie z rolą programowania w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz z warunkami określającymi podstawy przygotowywania i wdrażania strategii i programów rozwoju.

Tematyka wykładów

  1. Rozwój regionalny i lokalny- główne determinanty
  2. Czynniki rozwoju
  3. Proces programowania zmian społeczno-gospodarczych
  4. Oddziaływanie administracji publicznej na rozwój
  5. Procedura budowy strategii i programów
  6. Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.)
  7. Źródła finansowania rozwoju
  8. Partycypacja społeczna – jej rola i znaczenie w procesie programowania
  9. Praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym