Temat: Podstawy zarządzania projektami ( Visio, Project)

Odbiorcy: Matematyka stosowana II rok

Prowadzący: mgr Hanna Pikus