Kurs przeznaczony jest dla studentów 5 roku prawa uczęszczających na zajęcia z przedmiotu specjalizacyjnego "doręczenie elektroniczne". Autorem kursu jest mgr Anna Niewulis. 

Kontakt: anna.niewulis@uwm.edu.pl