Tematy "algorytmiczne", z ciążeniem w kierunku analizy algorytmów szyfrujących.