Kurs obejmuje wybrane zagadnienia problematyki przeciwdziałania przestępczości. Celem kursu jest pogłębienie i uszczegółowienie problematyki zwalczania i przeciwdziałania przestępczości, w tym stosowanych instrumentów prawnych i wskazywanie kwestii problematycznych oraz sposobów ich rozwiązywania.

Kurs jest kierowany do studentów kierunku ALD3.

Autor kursu: dr Waldemar Jaroch.

Kontakt do prowadzącego: waldemar.jaroch@uwm.edu.pl

Jak zapisać się do kursu: rejestracja samdzielna.

Kurs obejmuje wybrane zagadnienia problematyki przeciwdziałania przestępczości. Celem kursu jest pogłębienie i uszczegółowienie problematyki zwalczania i przeciwdziałania przestępczości, w tym stosowanych instrumentów prawnych i wskazywanie kwestii problematycznych oraz sposobów ich rozwiązywania.

Kurs jest kierowany do studentów kierunku ALD3.

Autor kursu: dr Waldemar Jaroch.

Kontakt do prowadzącego: waldemar.jaroch@uwm.edu.pl

Jak zapisać się do kursu: rejestracja samdzielna.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora z dniem 30 kwietnia przechodzimy na system zdalnego nauczania.

W załączonych materiałach znajdziecie Państwo opracowane przeze mnie zagadnienia teoretyczne z przedmiotu wybrane problemy przeciwdziałania przestępczości, kazusy oraz zadania do pracy samodzielnej lub grupowej (do 3-4 osób w grupie). 

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest rozwiązanie 3 kazusów/zadań. Uprzejmie proszę grupowych, aby przesłali mi rozwiązane kazusy/zadania w jednej wiadomości. Czas na rozwiązanie kazusu to 15 dni od momentu umieszczenia go na platformie Moodle. 

Zamieszczone materiały obowiązują obie grupy (A i B). Zostaną one podzielone tematycznie.

Życzę zdrowia i pozdrawiam serdecznie

dr Joanna Narodowska