prowadząca: mgr Grażyna Kowalewska

e-mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

prowadzący ćwiczenia: mgr Grażyna Kowalewska

mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

Wstęp:

- zapoznanie się z syllabusem 

- zapoznanie się z harmonogramem i tematyką zajęć na semestr

-  zapoznanie się z wymogami na zaliczenie ćwiczeń 

- zapisy na terminy i tematy prezentacji końcowej