Kurs dla studentów 1 roku kierunku Ratownictwo Szkoły Zdrowia Publicznego  UWM