Cele pielęgniarstwa neurochirurgicznego

Przygotowanie chorych do samoopieki:

-Niezależność w samoobsłudze,
-Umiejętności w samokontroli,
-Umiejętności w samopielęgnacji,
-Poziom edukacji zdrowotnej.