Kurs z przedmiotu "Ekonomika Rynku Produktów Zwierzęcych" przeznaczony dla studentów kierunku Zootechnika