Zaliczenie kursu Zoonozy nastąpi po wypełnieniu testu i pozytywnym jego ocenieniu przez prowadzącą przedmiot.