Kurs jest przeznaczony dla studentó IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w semestrze letnim 2019-2020