Kurs jest realizowany w Katedrze Epizootiologii WMW UWM w Olsztynie i przeznaczony jest dla studentów III roku