Kurs obejmuje cykl wykładów z Chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich II, odbywających się cotygodniowo, w czasie i formie zgodnych z poniższym harmonogramem:

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

Forma e-learningu

1

9 IV

Choroby skóry, układu mięśniowo-kostnego oraz nerwowego

Wojciech Szweda

Portal weterynaryjny, Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

2

16 IV

Choroby układu oddechowego

Wojciech Szweda

Portal weterynaryjny, Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

3

23 IV

Choroby układu pokarmowego oraz oka i ucha

 

Wojciech Szweda

Portal weterynaryjny, Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

4

30 IV

Choroby układów rozrodczego i moczowego

Wojciech Szweda

Portal weterynaryjny, Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

5

7 V

Choroby kilku układów lub całego organizmu

Wojciech Szweda

Portal weterynaryjny, Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

Kurs obejmuje ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich II, odbywające się w cyklu cotygodniowym i formie zgodnej z poniższym harmonogramem: 

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

Forma e-learningu

1

6, 7 IV

EZMR, choroba Aujeszkyego

Wojciech Szweda/Jan Siemionek

Moodle – zdalnie, forma utrwalona.

2

20, 21 IV

Klasyczny i afrykański pomór świń, PCVD

Zbigniew Procajło

Microsoft Teams, on line, na żywo oraz Moodle i Portal weterynaryjny – zdalnie, forma utrwalona.

3

27, 28 IV

Choroby układu pokarmowego świń I: kolibakterioza, TGE, epidemiczna biegunka, rotawirusowa biegunka

Zbigniew Procajło

Microsoft Teams, on line, na żywo oraz Moodle i Portal weterynaryjny – zdalnie, forma utrwalona.

4

4, 5 V

Choroby układu pokarmowego świń II: dyzenteria, spirochetoza, rozrostowe zapalenie jelit, martwicowe zapalenie jelit prosiąt, enterotoksemia świń starszych

Zbigniew Procajło

Microsoft Teams, on line, na żywo oraz Moodle i Portal weterynaryjny – zdalnie, forma utrwalona.

5

11, 12 V

Choroby układu oddechowego świń: PRDC, pastereloza, mykoplazmowe zapalenie płuc, ZZZN, pleuropneumonia

Ćwiczenia praktyczne – ocena płuc

Zbigniew Procajło

Wstęp  teoretyczny – Moodle, zdalnie, forma utrwalona. Część praktyczna po powrocie studentów.

6

termin do uzgodnienia

Choroby systemowe

Ćwiczenia praktyczne – terenowe

Agata Bancerz-Kisiel

Po powrocie studentów.

7

18, 19 V

Programy prewencyjne i profilaktyczne w fermach świń

Ćwiczenia praktyczne – autoszczepionki

Agata Bancerz-Kisiel /Anna Szczerba-Turek

Wstęp  teoretyczny – Moodle, zdalnie, forma utrwalona. Część praktyczna po powrocie studentów.

8

25, 26 V

Repetytorium

Po powrocie studentów lub Moodle, zdalnie.