Celem ćwiczeń jest dyskusja nad zachowaniami społecznie odpowiedzialnymi organizacji oraz analiza przypadków zachowań podmiotów krajowych i zagranicznych wobec interesariuszy.

Celem wykładu jest omówienie istoty zachowań społecznie odpowiedzialnych organizacji oraz poziomów zachowania odpowiedzialnego wobec interesariuszy (kontekst poznawczy). Kształtowanie i rozwój postaw nakierowanych na społeczną odpowiedzialność. Diagnoza i opis rodzajów postępowania społecznie odpowiedzialnego wobec różnych interesariuszy (kontekst praktyczny).