Głównym celem wykładów jest wyjaśnienie mechanizmów działania rynku pracy doprowadzającego do użycia, alokacji  zasobów pracy we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy. Ponadto, celem jest przedstawienie funkcjonowania rynku pracy we współczesnej gospodarce, charakterystyka czynników kształtujących ten rynek oraz  interwencja państwa w tym zakresie.