Celem kursu jest zapozanie studenta z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami z zakresu demografii oraz ukazanie istoty procesów społecznych i gospodarczych powiązanych z byłą, obecną i przyszłą sytuacją demograficzną w skali kraju i świata.