Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami z zakresu demografii związanymi z funkcjonowaniem rodziny. Ukazanie istoty procesów demograficznych powiązanych z obecną i przyszłą sytuacją rodzin.