Przedmiot prowadzony na Wydziale Nauki o Żywności w formie wykładu i ćwiczeń. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy nt. konkurencyjności firm, jej budowania i umacniania oraz kreowania przewagi konkurencyjnej organizacji.