Celem realizowanego przedmiotu jest przegląd terminologii związanej z funkcjonowaniem rynku oraz wskazanie możliwości praktycznego jego wykorzystania, w tym metod i technik analizy. Praktycznym rezultatem kształcenia w formie ćwiczeń jest przygotowanie prezentacji i raportu dotyczącego wybranego rynku towarowego lub produktowego, zawierającego wyniki i wnioski, głównie o charakterze strategicznym, umożliwiające zrozumienie zjawisk zachodzących na wybranym rynku i wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych.

Materiały do ćwiczeń dla studentów trybu niestacjonarnego 

Materiały do ćwiczeń dla studentów trybu stacjonarnego 

Materiały do wykładów dla studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego