W tym miejscu dostępne będą materiały z ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu:

Doradztwo na rynku bankowym

W tym miejscu będą umieszczane materiały z wykładów z przedmiotu:

Doradztwo na rynku bankowym

Prowadzący dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM

dr Marek Garbowski