Kurs zawiera podstawowe informacje z dziedziny medycyny sądowej dla studentów Ratownictwa Medycznzego 3 rok

w trakcie kursu omawiane są wykłady zawierające podstawowe zagadnienia z zakresu prawa medycznego

Kurs jest skierowany do studentów położnictwa

autor: dr n. med. Piotr Engelgardt Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

adres mailowy: kms.sekretariat@gmail.com, tel. +48895245330

Sposób zapisu na kurs: rejestracja samodzielna