Kurs zawiera informacje z medycyny sądowej dla studentów wydziału lekarskiego, jest uzupełnieniem zajęć online prowadzonych z użyciem platformy Teams i Google Meet

in class, students learn the basics of medical law and deontology

Kurs zawiera materiał z seminariów i ćwiczeń  z Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej V roku kierunku lekarskiego

W trakcie kursu omawiane są podstawowe pojęcia toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii alkoholu

Kurs jest skierowany do studentów 5 roku wydziału lekarskiego

autor: dr n. med. Piotr Engelgardt Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

adres mailowy: kms.sekretariat@gmail.com, tel. +48895245330

Sposób zapisu na kurs: rejestracja samodzielna

W trakcie kursu omawiane są zagadnienia z zakresu tanatologii oraz typowe przyczyny i mechanizmy zgonów nagłych  z przyczyn chorobowych

Kurs jest skierowany do studentów 5 roku wydziału lekarskiego

autor: dr n. med. Piotr Engelgardt Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

adres mailowy: kms.sekretariat@gmail.com, tel. +48895245330

Sposób zapisu na kurs: rejestracja samodzielna

W trakcie kursu definiowane są rola i zadania medycyny sądowej, w dalszej części omawiamy zasady opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Kurs jest skierowany do studentów 5 roku wydziału lekarskiego

autor: dr n. med. Piotr Engelgardt Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

adres mailowy: kms.sekretariat@gmail.com, tel. +48895245330

Sposób zapisu na kurs: rejestracja samodzielna

Kurs obejmuje zagadnienie tematyczne związane z genetyką sądową

Kurs jest skierowany do studentów 5 roku wydziału lekarskiego

autor: dr n. med. Piotr Engelgardt Kierownik Katedry Medycyny Sądowej

adres mailowy: kms.sekretariat@gmail.com, tel. +48895245330

Sposób zapisu na kurs: rejestracja samodzielna