Proszę o wypełnienie testu.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, prof. UWM

Wykłady i ćwiczenia z Podstaw Techniki Rolniczej dla studentów kierunku Zootechnika realizowane zdalnie w semestrze letnim roku akademickiego 2019-2020. Prowadzący: dr inż. Konrad W. Nowak.